Cart 0

6 zásad MELODY English

Hudba je jedním ze základních lidských projevů. Navozuje příjemnou atmosféru, uvolnění a radost. Přesně to je potřeba k efektivnímu učení. MELODY English při výuce využívá rým, rytmus a pohyb, čímž mnohonásobně zjednodušuje zapamatování výrazů a frází cizího jazyka. Místo biflování izolovaných slovíček a gramatických forem si děti spojují výrazy a fráze z běžného života s konkrétními životními situacemi a fixují si je v písničkách, vytvořených na míru jednotlivým lekcím.

Music

Hudba navozuje atmosféru, pomáhá uvolnit mysl a otevřít se radosti. Rým a melodie zvyšují schopnost zapamatovat si text. MELODY English v lekcích využívá písničky s frázemi z každodenního života.

Experience

Naši žáci si na anglické výrazy mohou doslova sáhnout, některé dokonce i ochutnají. Získávají tak smyslovou zkušenost, která se jim z paměti už nevytratí.

Life

Témata lekcí vycházejí z každodenního života. Naši žáci se v hodinách setkávají se základními konverzačními tématy, zkouší si během zpívání a hry situace, do kterých se při kontaktu s cizinci můžou nejčastěji dostat.

Originality

Vytváříme tematické autorské písničky. Výukové materiály MELODY English jsou postaveny na práci s poslechem výukových písniček, mluveného slova a obrazem.

Dance

V lekcích aktivujeme pohybovou paměť. Některé písničky jsou výslovně taneční, jindy v choreografii napodobujeme situace, o kterých se zpívá. Dětem tak probíraná látka přechází doslova do celého těla.

Yes!

Oceňujeme pokroky a podporujeme přirozenou lidskou zvídavost a radost z učení. Místo poukazování na chyby a zaměřování se na to, co je špatně, vedeme své žáky k sebejistotě ve vyjadřování.

Řídíme se odkazem Jana Ámose Komenského. Učení má být radost, jinak není efektivní! Mnohokrát jsme se přesvědčili, že čím veselejší, radostnější a přirozenější formou se něco dozvíme, tím spíš nám to v hlavě zůstane a tím spíš budeme mít touhu dozvědět se o daném tématu víc. Při výuce zároveň zapojujeme obě mozkové hemisféry, čímž se usnadňuje pochopení a zafixování učební látky.

Program MELODY English se nechal inspirovat metodou superlearning a vyvinul systém doslova šitý na míru dětem na prvním stupni základních škol. Postupem času se pak program začal rozšiřovat a zahrnuje jak žáky starší, tak žáčky menší. V lekcích využíváme melodii, rytmus, pohyb, výtvarnou činnost a hru. Studentům tak ukazujeme, že naučit se anglicky není žádný problém. Cizí jazyky nejsou výsadou několika málo vyvolených, zvládne se je naučit každý, kdo má motivaci a zájem.

Změňme společně výuku angličtiny

Hravost a radost pro děti i dospělé

Košík
Váš košík je prázdný.

Vypadá to, že jste si ještě nic nevybrali.